تنزیل جریان نقدی در عمل - مرکز آموزش بورس | سرمایه گذاری علمی و حرفه ای در بورس

تنزیل جریان نقدی در عمل

تنزیل ج نقدینگی ق 2 سایت

تنزیل جریان نقدی در عمل
مراحل عمده جهت تعیین ارزش منصفانه سهم:
1) برآورد جریان نقدی آزاد برای دوره پیش‌بینی:
الف) در این مرحله باید به داده‌های تاریخی مندرج در صورت سود و زیان، ترازنامه و صورت جریان نقدی شرکت، برای حداقل چهار یا پنج سال گذشته توجه کرد. بعد از آن جریان نقدی شرکت را به‌طور مشروح در دو سال آتی برآورد کرد.


ب) وضعیت شرکت را باید پس از گذشت مثلا 5 یا 10 سال برآورد کرد.
**شرکت چالیز بایسکلز مبلغ 500 میلیون دلار جریان نقدی آزاد در سال گذشته ایجاد کرده. فروشندگان شرکت بسیار ماهر بوده و شرکت انتظار رشد جریان نقدی آزاد سالانه 15% را برای 5 سال آتی دارد. اما پس از 5 سال رقبا از طرح‌های شرکت الگو گرفته و باعث کاهش رشد شرکت می‌شوند. در نتیجه بعد از 5 سال، رشد جریان نقدی آزاد به سطح 5% کاهش می‌یابد.


2)تعیین یک نرخ تنزیل:
از روش جریان نقدی آزاد برای حقوق صاحبان سهام در مدل تنزیل جریان نقدی استفاده می‌کنیم.
**سابقه فعالیت شرکت چالیز به 60 سال قبل برمی‌گردد که 1 سال هم زیان‌ده نبوده. در نتیجه چشم‌انداز مطلوبی جهت سودآوری شرکت وجود دارد که هزینه حقوق صاحبان سهام را در سطح 9% قرار داده و شرکت از ریسک‌های متعادلی برخوردار است.


3)محاسبه ارزش فعلی جریان‎های نقدی آزاد پیش‌بینی شده و تعیین مجموع آن‌ها:
در این مرحله هر کدام از جریان‌های نقدی سالانه و بیان آن‌ها بر حسب ارزش پولی فعلی صورت می‌گیرد.


N ارزش فعلی جریان نقدی در سال
: نرخ بازده مورد نیاز (نرخ تنزیل) R: تعداد سالهای مورد پیش بینی در آینده N


4)محاسبه ارزش فعلی جریان نقدی دائمی و تنزیل آن به زمان فعلی:
ارزش فعلی جریان نقدی دائمی
جریان نقدی در آخرین سال برآورد شده n جریان نقدی
نرخ رشد بلند مدتg
نرخ تنزیل، هزینه سرمایهR
برای رقم جریان نقدی، باید از جریان نقدی تنزیل نشده سال آخر استفاده کرد.
چون از مبلغ تنزیل نشده استفاده میکنیم، باید ارزش دائمی را به ارزش فعلی تبدیل کنیم:
ارزش فعلی جریان نقدی در سال N
نرخ بازده مورد نیاز (نرخ تنزیل) R
تعداد سالهای مورد پیش بینی در آینده N


5)تعیین مجموع ارزش‌های مراحل سوم و چهارم و تقسیم آنها بر تعداد سهام منتشره:
حال که ارزش تمام جریان‌های نقدی از سال اول تا سال آخر به‌دست آمد، باید ارزش حاصله را با یکدیگر جمع زد.


کانال تلگرام آتی ساز بازار

ارسال دیدگاه

برای نظر دادن وارد شوید یا یک حساب کاربری جدید ایجاد کنید .