بایگانی‌های تحلیل درخواستی تکنیکال - مرکز آموزش بورس | سرمایه گذاری علمی و حرفه ای در بورس

دسته: تحلیل درخواستی تکنیکال

  • خانه
  • /
  • دسته: تحلیل درخواستی تکنیکال
تکنیکال کروی
آکادمی بورس™
تحلیل تکنیکال و بنیادی کروی

تحلیل تکنیکال و بنیادی کروی تحلیلگر: سامان منتظری از منظر تکنیکال قیمت در یک کانال صعودی در حال صعود بود که بعد از شکست سقف

تحلیل تکنیکال زکوثر
آکادمی بورس™
تحلیل تکنیکال زکوثر

تحلیل تکنیکال زکوثر تحلیل‌گر: علی مرادی همانطوری که در نمودار‌ مشاهده می‌کنید، قیمت پس از عرضه شدن در تاریخ ۲۱ اسفند ۹۸، رشد خوبی را

تکنیکال پردیس
آکادمی بورس™
تحلیل تکنیکال پردیس

تحلیل تکنیکال پردیس تحلیلگر: رباب شربیانی همانطور که در نمودار ملاحظه می‌شود، سهم پردیس با شکست خط روند نزولی، موج جدید صعودی خود را از

تکنیکال مداران
آکادمی بورس™
تحلیل تکنیکال مداران

تحلیل تکنیکال مداران تحلیلگر: سامان منتظری از منظر تکنیکال قیمت در یک کانال صعودی در حال حرکت است و می‌بینیم که قیمت به خوبی به

تکنیکال رنیک
آکادمی بورس™
تحلیل تکنیکال رنیک

تحلیل تکنیکال رنیک تحلیلگر: سامان منتظری از منظر تکنیکال شهریور ماه سال ۹۸ سهم در قیمت ۷۹۰ تومان عرضه شد و تا حوالی ۴۶۰۰ تومان

تکنیکال فروی
آکادمی بورس™
تحلیل تکنیکال و بنیادی فروی

تحلیل تکنیکال و بنیادی فروی تحلیلگر: سامان منتظری از منظر تکنیکال بهمن ماه سال ۹۸ سهم در قیمت ۱۴۰۰ تومان عرضه شد و تا حوالی

تکنیکال شوینده
آکادمی بورس™
تحلیل تکنیکال شوینده

تحلیل تکنیکال شوینده تحلیل‌گر: علی مرادی همانطوری که در نمودار‌ مشاهده می‌کنید، قیمت در یک کانال صعودی بلند مدت قرار داشته است و قیمت پس

تکنیکال قرن
آکادمی بورس™
تحلیل تکنیکال قرن

تحلیل تکنیکال قرن تحلیلگر: سامان منتظری از منظر تکنیکال بهمن ماه سال ۹۸ سهم در قیمت ۱۷۰۰ تومان عرضه شد و تا حوالی ۸۹۰۰ تومان

تکنیکال کاما
آکادمی بورس™
تحلیل تکنیکال کاما

تحلیل تکنیکال کاما تحلیلگر: رباب شربیانی به لحاظ تکنیکال، سهم کاما در آستانه شکست خط روند نزولی خود قرار دارد. در صورت تحقق این امر،

تکنیکال چدن
آکادمی بورس™
تحلیل تکنیکال چدن

تحلیل تکنیکال چدن تحلیل‌گر: علی مرادی همانطوری که در نمودار‌ مشاهده می‌کنید، روند قیمت در بلند مدت صعودی بوده است و قیمت با برخورد به