بایگانی‌های گزارش روزانه بازار - مرکز آموزش بورس | سرمایه گذاری علمی و حرفه ای در بورس

دسته: گزارش روزانه بازار

  • خانه
  • /
  • دسته: گزارش روزانه بازار
کاور گزارش روزانه
آکادمی بورس™
گزارش صبحگاهی – 1 بهمن

گزارش صبحگاهی ✍️ بابک تربان تاریخ امروز: ۱۳۹۹/۱۱/۱ - مروری بر بازار روز کاری گذشته: شاخص‌کل با ۴۹۳ واحد رشد، شاخص ‌هم‌وزن با ۶۴۵۹ واحد

کاور گزارش روزانه
آکادمی بورس™
گزارش صبحگاهی – 27 دی

گزارش صبحگاهی ✍️ بابک تربان تاریخ امروز: ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ - مروری بر بازار روز کاری گذشته: شاخص‌کل با ۳۰۸۸۶ واحد افت، شاخص ‌هم‌وزن با ۸۳۷۳ واحد

کاور گزارش روزانه
آکادمی بورس™
گزارش صبحگاهی – 24 دی

گزارش صبحگاهی ✍️ بابک تربان تاریخ امروز: ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - مروری بر بازار روز کاری گذشته: شاخص‌کل با ۴۰۶۰۲ واحد افت، شاخص ‌هم‌وزن با ۶۱۶۶ واحد

کاور گزارش روزانه
آکادمی بورس™
گزارش صبحگاهی – 22 دی

گزارش صبحگاهی ✍️ بابک تربان تاریخ امروز: ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ - مروری بر بازار روز کاری گذشته: شاخص‌کل با ۲۰۸۲۲ واحد رشد، شاخص ‌هم‌وزن با ۶۸۴۳ واحد

کاور گزارش روزانه
آکادمی بورس™
گزارش صبحگاهی – 21 دی

گزارش صبحگاهی ✍️ بابک تربان تاریخ امروز: ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ - مروری بر بازار روز کاری گذشته: شاخص‌کل با ۲۴۸۶۳ واحد افت، شاخص ‌هم‌وزن با ۷۵۹ واحد

کاور گزارش روزانه
آکادمی بورس™
گزارش صبحگاهی – 17 دی

گزارش صبحگاهی ✍️ بابک تربان تاریخ امروز: ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ - مروری بر بازار روز کاری گذشته: شاخص‌کل با ۲۴۲۷۲ واحد افت، شاخص ‌هم‌وزن با ۲۸۹۲ واحد

کاور گزارش روزانه
آکادمی بورس™
گزارش صبحگاهی – 16 دی

گزارش صبحگاهی ✍️ بابک تربان تاریخ امروز: ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ - مروری بر بازار روز کاری گذشته: شاخص‌کل با ۱۹۱۴۹ واحد رشد، شاخص ‌هم‌وزن با ۶۷۷۷ واحد

کاور گزارش روزانه
آکادمی بورس™
گزارش صبحگاهی – 13 دی

گزارش صبحگاهی ✍️ بابک تربان تاریخ امروز: ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ - مروری بر بازار روز کاری گذشته: شاخص‌کل با ۴۳۶۵۰ واحد نزول، شاخص ‌هم‌وزن با ۸۵۳۸ واحد

کاور گزارش روزانه
آکادمی بورس™
گزارش صبحگاهی – 13 دی

گزارش صبحگاهی ✍️ بابک تربان تاریخ امروز: ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ - مروری بر بازار روز کاری گذشته: شاخص‌کل با ۱۴۰۶۲ واحد نزول، شاخص ‌هم‌وزن با ۱۷۲۶ واحد

کاور گزارش روزانه
آکادمی بورس™
گزارش صبحگاهی – 10 دی

گزارش صبحگاهی ✍️ بابک تربان تاریخ امروز: ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ - مروری بر بازار روز کاری گذشته: شاخص‌کل با ۲۵۳۵۳ واحد نزول، شاخص ‌هم‌وزن با ۳۷۰۵ واحد