بایگانی‌های اخبار بورس - مرکز آموزش بورس | سرمایه گذاری علمی و حرفه ای در بورس

برچسب: اخبار بورس

  • خانه
  • اخبار بورس
کاور گزارش روزانه
آکادمی بورس™
گزارش صبحگاهی – 11 بهمن

گزارش صبحگاهی ✍️ بابک تربان تاریخ امروز: ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ - مروری بر بازار روز کاری گذشته: شاخص‌کل با ۷۳۳۵ واحد افت، شاخص‌ هم‌وزن با ۲۲۴۶ واحد

کاور گزارش روزانه
آکادمی بورس™
گزارش صبحگاهی – 6 بهمن

گزارش صبحگاهی ✍️ بابک تربان تاریخ امروز: ۱۳۹۹/۱۱/۶ - مروری بر بازار روز کاری گذشته: شاخص‌کل با ۱۲۵۲۶ واحد رشد، شاخص‌ هم‌وزن با ۲۸۱۷ واحد

کاور گزارش روزانه
آکادمی بورس™
گزارش صبحگاهی – 15 بهمن

گزارش صبحگاهی ✍️ بابک تربان تاریخ امروز: ۱۳۹۹/۱۱/۵ - مروری بر بازار روز کاری گذشته: شاخص‌کل با ۳۸۰۹۲ واحد رشد، شاخص ‌هم‌وزن با ۷۲۵۶ واحد

کاور گزارش روزانه
آکادمی بورس™
گزارش صبحگاهی – 1 بهمن

گزارش صبحگاهی ✍️ بابک تربان تاریخ امروز: ۱۳۹۹/۱۱/۱ - مروری بر بازار روز کاری گذشته: شاخص‌کل با ۴۹۳ واحد رشد، شاخص ‌هم‌وزن با ۶۴۵۹ واحد

کاور گزارش روزانه
آکادمی بورس™
گزارش صبحگاهی – 27 دی

گزارش صبحگاهی ✍️ بابک تربان تاریخ امروز: ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ - مروری بر بازار روز کاری گذشته: شاخص‌کل با ۳۰۸۸۶ واحد افت، شاخص ‌هم‌وزن با ۸۳۷۳ واحد

کاور گزارش روزانه
آکادمی بورس™
گزارش صبحگاهی – 24 دی

گزارش صبحگاهی ✍️ بابک تربان تاریخ امروز: ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - مروری بر بازار روز کاری گذشته: شاخص‌کل با ۴۰۶۰۲ واحد افت، شاخص ‌هم‌وزن با ۶۱۶۶ واحد

کاور گزارش روزانه
آکادمی بورس™
گزارش صبحگاهی – 22 دی

گزارش صبحگاهی ✍️ بابک تربان تاریخ امروز: ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ - مروری بر بازار روز کاری گذشته: شاخص‌کل با ۲۰۸۲۲ واحد رشد، شاخص ‌هم‌وزن با ۶۸۴۳ واحد

کاور گزارش روزانه
آکادمی بورس™
گزارش صبحگاهی – 21 دی

گزارش صبحگاهی ✍️ بابک تربان تاریخ امروز: ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ - مروری بر بازار روز کاری گذشته: شاخص‌کل با ۲۴۸۶۳ واحد افت، شاخص ‌هم‌وزن با ۷۵۹ واحد

کاور گزارش روزانه
آکادمی بورس™
گزارش صبحگاهی – 17 دی

گزارش صبحگاهی ✍️ بابک تربان تاریخ امروز: ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ - مروری بر بازار روز کاری گذشته: شاخص‌کل با ۲۴۲۷۲ واحد افت، شاخص ‌هم‌وزن با ۲۸۹۲ واحد

کاور گزارش روزانه
آکادمی بورس™
گزارش صبحگاهی – 16 دی

گزارش صبحگاهی ✍️ بابک تربان تاریخ امروز: ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ - مروری بر بازار روز کاری گذشته: شاخص‌کل با ۱۹۱۴۹ واحد رشد، شاخص ‌هم‌وزن با ۶۷۷۷ واحد