بایگانی‌های اخبار بورس - مرکز آموزش بورس | سرمایه گذاری علمی و حرفه ای در بورس

برچسب: اخبار بورس

  • خانه
  • اخبار بورس
کاور گزارش روزانه
آکادمی بورس™
گزارش صبحگاهی – 4 آذر

گزارش صبحگاهی ✍️ بابک تربان تاریخ امروز: ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ - مروری بر بازار روز کاری گذشته: شاخص‌کل با ۱۶۶۹۳ واحد رشد، شاخص ‌هم‌وزن با ۴۹۱۵ واحد

کاور گزارش روزانه
آکادمی بورس™
گزارش صبحگاهی – 3 آذر

گزارش صبحگاهی ✍️ بابک تربان تاریخ امروز: ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ - مروری بر بازار روز کاری گذشته: شاخص‌کل با ۷۶۸۸ واحد نزول، شاخص ‌هم‌وزن با ۸۸۱ واحد

کاور گزارش روزانه
آکادمی بورس™
گزارش صبحگاهی – 2 آذر

گزارش صبحگاهی ✍️ بابک تربان تاریخ امروز: ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ - مروری بر بازار روز کاری گذشته: شاخص‌کل با ۲۱۲۳۴ واحد رشد، شاخص ‌هم‌وزن با ۲۲۹۷ واحد

کاور گزارش روزانه
آکادمی بورس™
گزارش صبحگاهی – 1 آذر

گزارش صبحگاهی ✍️ بابک تربان تاریخ امروز: ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ - مروری بر بازار روز کاری گذشته: شاخص‌کل با ۴۸۳۵۴ واحد رشد، شاخص‌ هم‌وزن با ۶۶۰۴ واحد

کاور گزارش روزانه
آکادمی بورس™
گزارش روزانه بازار – 28 آبان

گزارش صبحگاهی ✍️ بابک تربان تاریخ امروز: ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ - مروری بر بازار روز کاری گذشته: شاخص‌کل با ۲۳۱۰۶ واحد رشد، شاخص ‌هم‌وزن با ۴۵۹۲ واحد

کاور گزارش روزانه
آکادمی بورس™
گزارش صبحگاهی – 25 آبان

گزارش صبحگاهی ✍️ بابک تربان تاریخ امروز: ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ - مروری بر بازار روز کاری گذشته: شاخص‌کل با ۲۶۵۷۴ واحد رشد، شاخص ‌هم‌وزن با ۴۵۲۸ واحد

کاور گزارش روزانه
آکادمی بورس™
گزارش صبحگاهی – 18 آبان

گزارش صبحگاهی ✍️ بابک تربان تاریخ امروز: ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ - مروری بر بازار روز کاری گذشته: شاخص‌کل با ۲۷۶۸۴ واحد افت، شاخص ‌هم‌وزن با ۳۳۱۰ واحد

کاور گزارش روزانه
آکادمی بورس™
گزارش صبحگاهی – 14 آبان

گزارش صبحگاهی ✍️ بابک تربان تاریخ امروز: ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ - مروری بر بازار روز کاری گذشته: شاخص‌کل با ۱۵۳۸۵ واحد افت، شاخص‌ هم‌وزن با ۲۲۲۹ واحد

کاور گزارش روزانه
آکادمی بورس™
گزارش صبحگاهی – 12 آبان

گزارش صبحگاهی ✍️ بابک تربان تاریخ امروز: ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ - مروری بر بازار روز کاری گذشته: شاخص‌کل با ۲۶۰۳۵ واحد افت، شاخص‌ هم‌وزن با ۳۳۸۳ واحد

کاور گزارش روزانه
آکادمی بورس™
گزارش صبحگاهی – 10 آبان

گزارش صبحگاهی ✍️ بابک تربان تاریخ امروز: ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ - مروری بر بازار روز کاری گذشته: شاخص‌کل با ۱۳۶۹۸ واحد افت، شاخص ‌هم‌وزن با ۳۱۸۲ واحد