بایگانی‌های گزارش بورس - مرکز آموزش بورس | سرمایه گذاری علمی و حرفه ای در بورس

برچسب: گزارش بورس

  • خانه
  • گزارش بورس
عکس گزارش روزانه بازار
آکادمی بورس™
گزارش روزانه-۱۱آذر

گزارش روزانه بازار-۱۱آذر ✍️ بابک تربان تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ - بازار روز‌ یک‌شنبه: شاخص‌ کل با ۴۰۸۲ واحد رشد و شاخص‌ هم‌وزن با ۱۶۹۷ واحد رشد،

عکس گزارش روزانه بازار
آکادمی بورس™
گزارش روزانه بازار- ۲۰آبان

گزارش روزانه بازار-۲۰آبان ✍️ بابک تربان تاریخ: تاریخ: ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ - بازار روز‌ یکشنبه: شاخص‌ کل با ۳۰۶۳ واحد نزول و شاخص‌ هم‌وزن با ۹۱۲ واحد

عکس گزارش روزانه بازار
آکادمی بورس™
گزارش روزانه-۱۸ آبان

گزارش روزانه بازار-18 آبان ✍️ بابک تربان تاریخ: تاریخ: ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ - بازار روز‌ سه‌شنبه: شاخص‌ کل با ۶۵۶ واحد رشد و شاخص‌ هم‌وزن با ۳۷۲واحد

عکس گزارش روزانه بازار
آکادمی بورس™
گزارش روزانه بازار_30 مهر

گزارش صبحگاهی ✍️ بابک تربان تاریخ:۱۳۹۸/۰۷/۳۰   - بازار روز دوشنبه: شاخص‌ کل با ۷۸۲ واحد رشد و شاخص‌ هم‌وزن با 1۶۶۸ واحد نزول، کار

عکس گزارش روزانه بازار
آکادمی بورس™
گزارش روز بازار-6 مهر

گزارش صبحگاهی ✍️ بابک تربان تاریخ:۱۳۹۸/۰۷/۰۶ بازار روزچهارشنبه: شاخص‌کل با ۲۲۰۲واحد رشد، به‌کار خودخاتمه‌داد. شاخص‌هم‌وزن با ۱۱۹۹واحد رشد کار خود را به پایان برد. ارزش