بایگانی‌های گزارش روزانه بازار - مرکز آموزش بورس | سرمایه گذاری علمی و حرفه ای در بورس

برچسب: گزارش روزانه بازار

  • خانه
  • گزارش روزانه بازار
کاور گزارش روزانه
آکادمی بورس™
گزارش روزانه بازار – 28 آبان

گزارش صبحگاهی ✍️ بابک تربان تاریخ امروز: ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ - مروری بر بازار روز کاری گذشته: شاخص‌کل با ۲۳۱۰۶ واحد رشد، شاخص ‌هم‌وزن با ۴۵۹۲ واحد

کاور گزارش روزانه
آکادمی بورس™
گزارش صبحگاهی – 27 آبان

گزارش صبحگاهی بابک تربان تاریخ امروز: ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ - مروری بر بازار روز کاری گذشته: شاخص‌کل با ۱۶۴۹۰ واحد رشد، شاخص ‌هم‌وزن با ۵۴۴ واحد رشد،

کاور گزارش روزانه
آکادمی بورس™
گزارش صبحگاهی – 25 آبان

گزارش صبحگاهی ✍️ بابک تربان تاریخ امروز: ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ - مروری بر بازار روز کاری گذشته: شاخص‌کل با ۲۶۵۷۴ واحد رشد، شاخص ‌هم‌وزن با ۴۵۲۸ واحد

کاور گزارش روزانه
آکادمی بورس™
گزارش صبحگاهی – 18 آبان

گزارش صبحگاهی ✍️ بابک تربان تاریخ امروز: ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ - مروری بر بازار روز کاری گذشته: شاخص‌کل با ۲۷۶۸۴ واحد افت، شاخص ‌هم‌وزن با ۳۳۱۰ واحد

کاور گزارش روزانه
آکادمی بورس™
گزارش صبحگاهی – 14 آبان

گزارش صبحگاهی ✍️ بابک تربان تاریخ امروز: ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ - مروری بر بازار روز کاری گذشته: شاخص‌کل با ۱۵۳۸۵ واحد افت، شاخص‌ هم‌وزن با ۲۲۲۹ واحد

کاور گزارش روزانه
آکادمی بورس™
گزارش صبحگاهی – 12 آبان

گزارش صبحگاهی ✍️ بابک تربان تاریخ امروز: ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ - مروری بر بازار روز کاری گذشته: شاخص‌کل با ۲۶۰۳۵ واحد افت، شاخص‌ هم‌وزن با ۳۳۸۳ واحد

کاور گزارش روزانه
آکادمی بورس™
گزارش صبحگاهی – 10 آبان

گزارش صبحگاهی ✍️ بابک تربان تاریخ امروز: ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ - مروری بر بازار روز کاری گذشته: شاخص‌کل با ۱۳۶۹۸ واحد افت، شاخص ‌هم‌وزن با ۳۱۸۲ واحد

کاور گزارش روزانه
آکادمی بورس™
گزارش صبحگاهی – 3 آبان

گزارش صبحگاهی ✍️ بابک تربان تاریخ امروز: ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ - مروری بر بازار روز کاری گذشته: شاخص‌کل با ۶۹۵۰ واحد افت، شاخص ‌هم‌وزن با ۱۰۶۷ واحد

کاور گزارش روزانه
آکادمی بورس™
گزارش روزانه بازار – 28 مهر

گزارش روزانه بازار ✍️ بابک تربان تاریخ امروز: ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ - مروری بر بازار روز کاری گذشته: شاخص‌کل با ۴۷۱۴۳ واحد افت، شاخص ‌هم‌وزن با ۵۵۱۹

کاور گزارش روزانه
آکادمی بورس™
گزارش بازار – 27 مهر

گزارش بازار ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ پیمان شوریابی بورس، اولین روز هفته را با فشار فروش بسیار سنگینی آغاز کرد. از همان ابتدای بازار به طور مداوم شاهد