بایگانی‌های گزارش روزانه بورس - مرکز آموزش بورس | سرمایه گذاری علمی و حرفه ای در بورس

برچسب: گزارش روزانه بورس

  • خانه
  • گزارش روزانه بورس
کاور گزارش روزانه
آکادمی بورس™
گزارش روزانه بازار – ۰۳ اردیبهشت

گزارش روزانه بازار - ۰۳ اردیبهشت ✍️ بابک تربان تاریخ: ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ - مروری بر بازار روز‌ سه‌شنبه: شاخص ‌کل با ۱۷۱۴۲ واحد رشد و شاخص

عکس گزارش روزانه بازار
آکادمی بورس™
گزارش روزانه – ۱۴ بهمن

گزارش روزانه بازار- ۱۴ بهمن ✍️ بابک تربان تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ - مروری بر بازار روز‌ یکشنبه: شاخص‌ کل با ۲۰۳۲ واحد رشد و شاخص‌‌ هم‌

عکس گزارش روزانه بازار
آکادمی بورس™
گزارش روزانه –  ۰۷ بهمن

گزارش روزانه بازار-  ۰۷ بهمن ✍️ بابک تربان تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ مروری بر بازار روز‌ یکشنبه: شاخص‌ کل با ۱۳۱۰ واحد رشد و شاخص‌‌ هم‌ وزن

عکس گزارش روزانه بازار
آکادمی بورس™
گزارش روزانه-۱۷آذر

گزارش روزانه بازار-۱۷آذر ✍️ بابک تربان تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ - بازار روز‌ شنبه: شاخص‌ کل با ۵۰۹۶ واحد رشد و شاخص‌ هم‌وزن با ۱۷۵۰واحد رشد، به

عکس گزارش روزانه بازار
آکادمی بورس™
گزارش روزانه-۰۹آذر

گزارش روزانه بازار-۰۹آذر ✍️ بابک تربان تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ - بازار روز‌ چهارشنبه: شاخص‌ کل با ۱۵۸۶واحد رشد و شاخص‌ هم‌وزن با ۵۰۷ واحد رشد، به

عکس گزارش روزانه بازار
آکادمی بورس™
گزارش روزانه بازار-۰۵آذر

گزارش روزانه بازار-۰۵آذر ✍️ بابک تربان تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ - بازار روز‌ دوشنبه:   شاخص‌ کل با ۲۷۰۳ واحد رشد و شاخص‌ هم‌وزن با ۲۱۶۲ واحد

عکس گزارش روزانه بازار
آکادمی بورس™
گزارش روزانه بازار-۰۳آذر

گزارش روزانه بازار-۰۳آذر ✍️ بابک تربان تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ - بازار روز‌ شنبه: شاخص‌ کل با ۶۲۵ واحد رشد و شاخص‌ هم‌وزن با ۸۳۶ واحد رشد،

عکس گزارش روزانه بازار
آکادمی بورس™
گزارش روزانه-۲۵ آبان

گزارش روزانه بازار-۲۵آبان ✍️ بابک تربان تاریخ: تاریخ: ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ - بازار روز‌ چهارشنبه: شاخص‌ کل با ۴۳۸واحد رشد و شاخص‌ هم‌وزن با ۶۸۶ واحد رشد،

عکس گزارش روزانه بازار
آکادمی بورس™
گزارش روزانه-14 آبان

گزارش روزانه بازار-14 آبان ✍️ بابک تربان   تاریخ: ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ - بازار روز‌ دوشنبه: شاخص‌ کل با ۴۲۸۴ واحد نزول و شاخص‌ هم‌وزن با ۷۸۸

عکس گزارش روزانه بازار
آکادمی بورس™
گزارش روزانه بازار_12 آبان

گزارش روزانه ✍️ بابک تربان تاریخ:۱۳۹۸/۰۸/۱۲   - بازار روز‌ شنبه: شاخص‌ کل با ۹۳۱ واحد نزول و شاخص‌ هم‌وزن با ۵۳۴ واحد رشد، کار