بایگانی‌های گزارش روزانه - مرکز آموزش بورس | سرمایه گذاری علمی و حرفه ای در بورس

برچسب: گزارش روزانه

  • خانه
  • گزارش روزانه
کاور گزارش روزانه
آکادمی بورس™
گزارش روزانه بازار – ۱۱ شهریور

گزارش روزانه بازار - ۱۱ شهریور ✍️ بابک تربان تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ - مروری بر بازار روز گذشته: شاخص‌کل با ۹۲۵۲ واحد رشد، شاخص ‌هم‌وزن با ۴۴۵۱ واحد

عکس گزارش روزانه
آکادمی بورس™
گزارش روزانه – ۲۸ بهمن

گزارش روزانه بازار - ۲۸ بهمن ✍️ بابک تربان تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ - مروری بر بازار روز‌ یکشنبه: شاخص‌ کل با ۱۰۷۶۱ واحد رشد و شاخص‌

عکس گزارش روزانه بازار
آکادمی بورس™
گزارش روزانه – ۱۵ بهمن

گزارش روزانه - ۱۵ بهمن ✍️ بابک تربان تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ - مروری بر بازار روز‌ دوشنبه: شاخص‌ کل با ۱۰۶۶۴ واحد رشد و شاخص‌‌ هم‌

عکس گزارش روزانه بازار
آکادمی بورس™
گزارش روزانه – ۰۵ بهمن

گزارش روزانه بازار-  ۰۵ بهمن ✍️ بابک تربان تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ - بازار روز‌ چهارشنبه: شاخص‌ کل با ۵۲۰۲ واحد رشد و شاخص‌ هم‌ وزن با

عکس گزارش روزانه بازار
آکادمی بورس™
گزارش روزانه- ۰۲ بهمن

گزارش روزانه بازار- ۰۲ بهمن ✍️ بابک تربان تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ - بازار روز‌ سه‌ شنبه: شاخص‌ کل با ۳۷۹۸ واحد نزول و شاخص‌ هم‌ وزن

عکس گزارش روزانه بازار
آکادمی بورس™
گزارش روزانه-۰۱ بهمن

گزارش روزانه بازار-۰۱ بهمن ✍️ بابک تربان تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ - بازار روز‌ دوشنبه: شاخص‌ کل با ۸۸۶ واحد نزول و شاخص‌ هم‌ وزن با ۱۳۰۳ واحد

عکس گزارش روزانه بازار
آکادمی بورس™
گزارش روزانه-۲۹ دی

گزارش روزانه بازار-۲۹ دی ✍️ بابک تربان تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ - بازار روز‌ شنبه: شاخص‌ کل با ۱۰۵۱۷ واحد رشد و شاخص‌ هم‌ وزن با ۳۹۹۷

عکس گزارش روزانه بازار
آکادمی بورس™
گزارش روزانه-۲۸دی

گزارش روزانه بازار-۲۸دی ✍️ بابک تربان تاریخ:۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - بازار روز‌ شنبه: شاخص‌ کل با ۳۵۳۲ واحد رشد و شاخص‌ هم‌وزن با ۱۴۲۷ واحد رشد، به

عکس گزارش روزانه بازار
آکادمی بورس™
گزارش روزانه-۲۴دی

گزارش روزانه بازار-۲۴دی ✍️ بابک تربان تاریخ:۱۳۹۸/۱۰/۲۴ - بازار روز‌ دوشنبه: شاخص‌ کل با ۱۶۳۸۸ واحد رشد و شاخص‌ هم‌وزن با ۴۳۶۹ واحد رشد، به

عکس گزارش روزانه بازار
آکادمی بورس™
گزارش روزانه-۲۳دی

گزارش روزانه بازار-۲۳دی ✍️ بابک تربان تاریخ:۱۳۹۸/۱۰/۲۳ - بازار روز‌ یکشنبه: شاخص‌ کل با ۱۵۸۴۲ واحد رشد و شاخص‌ هم‌وزن با ۴۵۸۰ واحد رشد، به